Arbeidsmediation

Als mediator kun je worden ingezet op de werkvloer, of wanneer er problemen tussen (zaken)partners zijn ontstaan. Indien er sprake is van een conflict, of onenigheid over bepaalde arbeidsvoorwaarden, kan het ideaal werken een onafhankelijke derde in te roepen. Ook kan een arbo- of bedrijfsarts het inroepen van een mediator adviseren.

Als mediator werk je onpartijdig en ben je neutraal. Je gaat op zoek naar de kern van het probleem en in de begeleiding van het proces naar de oplossing, wordt de angel eruit gehaald. De uitkomst zal zijn dat beide partijen winnen.

Mediation is een vak apart. Naast opgeleid zijn te zijn, ben ik gecertificeerd bij de ADR dit beroep uit te oefenen. Dit houdt in dat ik weet wat ik doe en beschik over gedegen kennis. Ook geeft de certificering waarborgen bij de klant.