Vraag naar coronabewijs strafbaar

Werkgevers vragen naar een corona- of vaccinatiebewijs en dit zou niet moeten mogen volgens vakbond FNV. In de tijdelijke coronawet zou vast moeten komen te staan dat het vragen hiernaar strafbaar is. Vanwege de machtsverhouding tussen de werkgever en de werknemer staat de laatstgenoemde met 1-0 achter. Wat er in de praktijk gebeurt, is dat er loon wordt ingehouden, of onbetaald verlof wordt ‘gegeven’ wanneer de werknemer weigert een dergelijk bewijs te leveren. Het ministerie kan niet direct iets doen aan deze situatie. Hiermee bedoel ik dat de werkgever niet beboet kan worden, maar er ook geen grondslag gegeven wordt voor het mogen hanteren van deze controles. Demissionair minister Hugo de Jonge bekijkt op dat vlak wat de mogelijkheden zijn. Wanneer er in bepaalde sectoren groen licht wordt gegeven ten aanzien van het mogen controleren op de vaccinatie tegen corona, kan dit voor duidelijkheid zorgen. In overige sectoren mag dit dan niet. Een algeheel verbod en strafbaarstelling, waar vakbond FNV voor staat, is net zo goed een optie. (bron: NU.nl) Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn niet meer de norm, maar nog steeds heel wenselijk. Werkgevers zijn vanwege de kosten, onder andere die van doorbetaling tijdens ziekte voor een periode van 24 maanden minder geneigd om snel een vast contract te geven. Het doorslaan in de flexibele contracten, wordt toegegeven door zowel werkgevers- als werknemersorganisaties. Samenwerking tussen beide organisaties en een basis vanuit de overheid is noodzaak.